Hình đại diện của TetyanaS
@TetyanaS
Cờ của Ukraine Chernivtsi, Ukraine
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 12 năm 2015
2 Đề xuất

TetyanaS

Trực tuyến Ngoại tuyến
R, Web scraping, Data scraping, VBA, C/C++ STL, Python, Matlab/Octave, C#, vb .net, good knowledge of mathematics. I am certified in Data Science, a 9-course specialization by Johns Hopkins University on Coursera. Specialization Certificate 6Q7MTZM57QSX earned on December 2, 2015 (Courses: Data Science Tools, R programming, Getting and cleaning data, Exploratory data analysis, Reproducible research, Statistical inference, Regression models, Machine learning and Developing data products) Also I am certified in Python for Everybody, a 5-course specialization by University of Michigan on Coursera. Specialization Certificate 43SANGLTJDKS earned on 05/09/2016 (Courses: Python Data Structures, Using Python to Access Web Data, Using Databases with Python, Capstone: Retrieving, Processing, and Visualizing Data with Python). Conduct lectures and laboratory classes in such courses: - Object-oriented programming in C++; - Automata theory and formal languages; - VBA and VB .NET.
$20 USD/hr
41 nhận xét
5.4
 • 98%Công việc đã Hoàn thành
 • 96%Đúng ngân sách
 • 98%Đúng hạn
 • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Associate professor, Department of Applied Mathematics

Sep 1994

Conduct lectures and laboratory classes with students in such courses: - Object-oriented programming in C++; - Automata theory and formal languages; - VBA and VB .NET; - Mathematical modelling of systems with impulse influence

Giáo dục

Doctor of Philosophy (Ph.D.), Mathematics | Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University

2000 - 2003 (3 years)

Bằng Cấp

Data Science, a 9-course specialization (2015)

Coursera

Earned 12/02/2015 Johns Hopkins University 6Q7MTZM57QSX [login to view URL] -The Data Scientist’s Toolbox -R Programming -Getting and Cleaning Data -Exploratory Data Analysis -Reproducible Research -Statistical Inference -Regression Models -Practical Machine Learning -Developing Data Products -Data Science Capstone

Python for Everybody, a 5-course specialization (2016)

Coursera

Earned on May 9, 2016 University of Michigan 43SANGLTJDKS [login to view URL] -Programming for Everybody (Getting Started with Python) -Python Data Structures -Using Python to Access Web Data -Using Databases with Python -Capstone: Retrieving, Processing, and Visualizing Data with Python

Các xuất bản

Object-oriented programming in C++

Object-oriented programming in C++ by Tatyana Sopronyuk et al. Link: [login to view URL]

150 C++ Programming Assignments. Variants of Tasks & Examples of Code

150 C++ Programming Assignments. Variants of tasks & Examples of Code by Tatyana Sopronyuk et al. Link: [login to view URL]

Visual Basic

Сопронюк, Т. М. Мicrosoft Visual Basi та його діалекти [Текст] : навчальний посібник / Т.М.Сопронюк ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007. - 120 с. - ISBN 978-966-568-877-8 Link: [login to view URL]

Chứng nhận

 • US English Level 1
  77%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự