Ảnh đại diện của ThanassisKalv
@ThanassisKalv
Cờ của Greece Thessalonikis, Greece
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 12 năm 2016
1 Đề xuất

ThanassisKalv

Trực tuyến Ngoại tuyến
Mostly interested and motivated in parallel computing ( OpenCL/CUDA/Multithreading, HPC) on concepts about DSP, AI, image processing, machine learning, cryptography. I have experience using libraries targeted for fast GPU development like Cublas/CuFFT/Thrust. Currently interested in gaining experience in webAPI development (mostly with Python tools) Other objective is to expand my experience in other software development areas. Open to the opportunity of contributing to interesting open-source projects. In general, I enjoy the process of analyzing a complex algorithm and transforming it to efficient code
$20 USD/giờ
110 đánh giá
5.9
  • 96%Các công việc hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 96%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

PLC-HMI programmer

Jul 2016 - Oct 2016 (3 months)

Support in some HMI projects using OOP and graphical tools (internship)

Giáo dục

MSc Electrical and Computer Engineering

2010 - 2016 (6 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự