Hình đại diện của TheFlowOfMusic
@TheFlowOfMusic
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 10 năm 2004
0 Đề xuất

TheFlowOfMusic

Trực tuyến Ngoại tuyến
Graduate in Electronics with Diploma in Software Microsoft Certified Professional MCP (In VC# and SQL Server 2000 EE, XML web Services ) Microsoft Certified Application Developer ( MCAD ) More than 2 years experience in Database application development. Good Communication skills Expertise in developing the first of its kind applications Web database development in PHP,Perl with MySQL ,PostgeSQl on Linux,Unix Tools,Widgets development in PHP,Perl,Java Database Programming Internet / Intranet /Socket Programming with Java,VB,VC++ Client Server Programming with VB6,VC++ 6 ASP/JSP/Servlet Programming MFC Programming ActiveX Tools , Components developement in VB6,VB.Net,C# Stand Alone DeskTop Applications Internet Enabled Applications Add On Controls creation TAPI/SAPI Programming SMS Applications
$4 USD/hr
4 nhận xét
3.8
  • 25%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự