Ảnh đại diện của Topsunlight
@Topsunlight
Cờ của China Dandong, China
Thành viên từ June, 2016
0 Đề xuất

GameMaker

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been developing Mobile Game(App) for about 5 years and learned some tricks of the trade with many fields of development such as Garbage collection modules, Java virtual machine, Xcode, Memory management and so on. My skills: Object C ,coco2d-x, unity3D, Buildbox, libgdx, Graphic Design Android app development based on MVC model, iOS app development, Apple-Xcode, Java, NDK, Bluetooth, Facebook APIs, Twitter APIs, Youtube APIs, Dropbox APIs, Google Map APIs, GPS Tracking, UI App Design, Photo Sharing, Photo Editor, Messaging, Video Streaming, Push Notification, Flexible UI Animation, Json, Xml.
$50 USD/giờ
9 đánh giá
5.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 90%Đúng ngân sách
  • 90%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Mobile Developer(Apps and Game)

Dec 2012

✪ OS X, iOS(iPhone, iPad), Android ✪Unity3D and Cocos2dx Game ✪ iPhone/iPad development, Android development, iOS development, mobile applicaions ✪ Photo / Image Processing: Digital Image Processing, Image Capture, Image Editing, Image Segmentation, Image Analysis, Image Manipulation, Photo Processing, Image Processing, Photo Filter, Saturation, Sharpness, Contrast, Hue, Brightness, etc.. ✪ Advertise : iAd, Admob, Adwirl, Revmob, Chartboost, Flurry, Tapjoy, Mobclix

Giáo dục

master

2008 - 2012 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự