Hình đại diện của Usmi514
@Usmi514
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ 1 tháng 2, 2016
1 Đề xuất

Usmi514

Trực tuyến Ngoại tuyến
i am sincere in my work. i am computer science student. i refer to web developement, web designing , logo designing, video editing, wordpress (theme & plugin development), cms development, ecommerce site development
$10 USD/hr
5 nhận xét
2.6
  • 80%Công việc đã Hoàn thành
  • 92%Đúng ngân sách
  • 59%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Wordpress Developer

Feb 2019

i am responsible for creating user friendly websites, ecommerce functionality, totally responsive on all devices, and creating single page application in angular

Web developer

Oct 2018 - Feb 2019 (4 months)

in this company my role as a software engineer with skills of php, bootstrap,css,javascript,jquery,ajax,angular,wordpress,c#

software engineer

Nov 2017 - Sep 2018 (10 months)

in this company my role as a software engineer with skills of php, bootstrap,css,javascript,jquery,ajax,angular,wordpress,c#

wordpress designer as part time

Feb 2017 - Oct 2017 (8 months)

in this company, my role as a wordpress designer and developer creating themes customizing themes daily

front end developer

Jan 2016 - Feb 2017 (1 year)

In this company , i have worked as front end developer . with skills of bootstrap,javascript,ajax,jquery,html,css,css3,wordpress

Giáo dục

Bachelors of computer science

2012 - 2017 (5 years)

Bằng Cấp

Web designing (2016)

Aptech computer education

in this course i can learn how to design layouts of web pages , and convert to html,bootstrap

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự