Hình đại diện của VanillaApps
@VanillaApps
Cờ của Nigeria Ibadan, Nigeria
Làm thành viên từ 7 tháng 3, 2018
0 Đề xuất

VanillaApps

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an expert Software Engineer with more than 2 years experience in Mobile, PC and Web Application Development. I believe in customer satisfaction, simplicity of design and most importantly the punctual delivery of software services and products. My skills include: - Web Application Development using Spring, Django,Tornado,Flask , PHP(Laravel & CodeIgniter). - Web UI design using tools like Flexbox and Grid - Single Page Application development using ReactJS and Angular 4+ Frameworks. - Native Android Application Development using Java. - Hybrid Application Development using React Native and Ionic Frameworks. - PC Application Development using C,C++, Python and Qt & GTK GUI Frameworks. - Relational Database Mgmt using MYSQL, Hibernate ORM - NoSQL Databases: MongoDb & Firebase Realtime Database. - Excellent understanding of AWS IAAS products like AWS EC2. I am an easygoing and attentive fellow who will strive to deliver complete customer satisfaction. A trial will not disappoint you!
$15 USD/hr
18 nhận xét
4.3
  • 90%Công việc đã Hoàn thành
  • 96%Đúng ngân sách
  • 96%Đúng hạn
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự