Hình đại diện của VarunUnix
@VarunUnix
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ 9 tháng 12, 2017
0 Đề xuất

VarunUnix

Trực tuyến Ngoại tuyến
Skills  Unix – Solaris and Linux  Solaris Administration  RedHat Linux Administration  Suse Linux Administration  Amazon Web Services  Sun Cluster  Veritas Cluster Server  Solaris Volume Manager  Veritas Volume Manager  HP Blade System C7000  VMware ESXi  vCenter and vSphere Certifications  Oracle Solaris 10 Certified System Administrator - Professional  Oracle Solaris 10 Network Administrator - Expert  Oracle Solaris Cluster 3.2 Administrator - Professional  SUSE Linux 12 Certified Administrator  EXN - ITIL V3 Foundation Certified  Double-Take Migration Product OS Cluster Suits: Solaris Cluster Veritas Cluster Server (VCS) Redhat Cluster Scripting Expertise: Shell scripting Virtualization Technology:- XEN VMWare RHEV Hyper-V Middleware/Applications:- Apache Squid DNS (bind) DHCP Postmail / Sendmail Relevant Industry Expertise:- Banking Manufacturing Public Sector Software Technology Oil and Gas
$6 USD/hr
38 nhận xét
5.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Technical Consultant

Sep 2010 - Nov 2017 (7 years)

Worked as Level 3 & level 4 engineer supporting Solaris and Linux. Provide infrastructure solution design to customers in US, UK and Australia.

Server Engineer

Jan 2010 - Aug 2010 (7 months)

Worked as Senior Engineer supporting US customers on Linux and Solaris builds and Level 2 support

Customer Engineer

Sep 2003 - Jan 2010 (6 years)

Worked as Customer Engineer in HCL Infosystems Ltd supporting Servers including Windows, Linux and Solaris.

Bằng Cấp

ITIL V3 Foundation Certified (2011)

EXIN ITIL Foundation

Certification on best practices in IT.

Oracle Certified Professional, Oracle Solaris 10 System Administrator (2012)

Oracle

Solaris 10 Professional certification

Oracle Certified Expert, Oracle Solaris 10 Advanced Networking (2013)

Oracle

Advanced networking certification on Solaris

Oracle Solaris Cluster 3.2 System Administrator Certified Professional (2014)

Oracle

Certification on Solaris 3.2 Cluster administration

SuSE CLA 12 certification (2016)

SUSE (Linux)

Suse linux 12 administration certification

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự