Hình đại diện của VisualBasic2011
@VisualBasic2011
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 01 năm 2011
1 Đề xuất

VisualBasic2011

Trực tuyến Ngoại tuyến
I Ruman Ahammed and i have 5 year working experience as web Development design . Professionally i have good profile web development project and good Skills HTML, CSS, PHP, Wordpress, Open cart , oomla Drupal , X-cart, etc. Now i am continue 5 year freelancer
$18 USD/hr
1 Nhận xét
1.2
  • 20%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Engineer

Jan 2011

i am good web-site developer and work as a software and web developer .i am good freelancer . I have good object oriented programming language and : C, C++ and HTML, CSE, PHP, SQL, word press, Open cart .

Giáo dục

BSC in Computer Science and Engineering

2008 - 2012 (4 years)

Bằng Cấp

ASP.net (2011)

Prime University

I am good result in [login to view URL] as web developer .

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự