Hình đại diện của VittorioLombardo
@VittorioLombardo
Cờ của Romania Constanța, Romania
Làm thành viên từ 2 tháng 7, 2019
0 Đề xuất

VittorioLombardo

Trực tuyến Ngoại tuyến
As a SENIOR Web and Mobile (Native & Hybrid ) developer with 6+ years of Web ( PHP, Node.js) and Mobile development skills, I am able to handle projects from start to finish with minimal supervision because I have an excellent general sense of what a product should and shouldn't do. My core skills are the following: ➤Web Development * Back-end: Node.js, Laravel, Yii, Codeigniter, CakePHP, Symfony, Express, Hapi, * Database: MySQL, MongoDB, Oracle DB, Postgresql, MS SQL, Sqlite3 * Front-end: Wordpress, Angular.js, Vue.js, React.js, Jquery, Bootstrap ➤ Mobile Development * Native Coding: Android, Swift, Objective-C. * Hybrid App Development: React Native, Ionic framework, AngularJs, Typescript. ➤ API development, third party API integration, Hosting * Social API (Facebook, Instagram). * Google map API. * Payment Gateway Integration. * Firebase. * AWS, GoDaddy, Digital Ocean and so on.
$30 USD/hr
7 nhận xét
3.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Engineer

Jan 2017 - Jul 2017 (6 months)

It was an internship in software engineering at Bosch, Cluj-Napoca

Giáo dục

Software Engineer

2013 - 2016 (3 years)

Bằng Cấp

Bachelor degree in informatics (2017)

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca 2017

It is the bachelor degree in informatics at the one of the best universities in Romania (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca)

Các xuất bản

A Hadwiger

Please check here : [login to view URL]

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự