Hình đại diện của WebInfoSolutions
@WebInfoSolutions
Cờ của India Sangrur, India
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 10 năm 2014
14 Đề xuất

WebInfoSolutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
Respected Sir/Madam, I are committed to provide 100% Quality, hard work and dedication. I work on only one project at a time. Working in below technologies => Design using CSS 4. Compatible on Mobile devices and browsers. => Vue.js with Laravel 5.7.2, JQuery, Web Sockets => Node.js with Vue.js and Web Sockets. => PHP with Vue.js and JQuery => Native Android Apps with API implementation and Web Sockets => ASP.NET MVC Razor C# => Database: MySQL, MS SQL Server(Stored Proc, Triggers, Queries), MS Access => Payment: Paypal, QuickBooks, Payment Flow => Repo: GIT, BIT Bucket, TFS, SVN => Window App: VBA with MS Access Kind Regards Pankaj Garg
$40 USD/hr
288 nhận xét
8.1
 • 99%Công việc đã Hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 98%Đúng hạn
 • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Bachelor of Technology in Computer and Science

2001 - 2005 (4 years)

Chứng nhận

 • VB .Net Level 1
  90%
 • US English Level 1
  88%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  84%
 • C# 1
  80%
 • jQuery 1
  80%
 • Numeracy 1
  77%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự