Ảnh đại diện của Webacharya
@Webacharya
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 06 năm 2011
0 Đề xuất

Webacharya

Trực tuyến Ngoại tuyến
we are providing as a web Development & Designig Company where PHP based technologies and open source(CMS), online marketing and e-commerce applications development service provider delivering applications and solutions to clients across the world.
$8 USD/giờ
4 đánh giá
3.1
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

BDE

Feb 2010 - Mar 2013 (3 years)

Hello, I have worked with E-citius for two year where I have worked with many Project on php,html,wordpress,joomla,magento,.net,iphone,android..

Giáo dục

MBA

2009 - 2011 (2 years)

Các xuất bản

BDE

Hi, Greetings ! Thank you for visiting my profile... My name is Mayank Acharya and I am working with Sigma Solve LLC. Sigma Solve LLC is a global consulting and technology services company specializing in industry-specific solutions, strategic outsourcing and integration services. Clients gain competitive advantage by leveraging our unique delivery capability to achieve rapid deployment, world-class quality and reduced costs. Sigma Solve LLC is well known for application maintenance and development o

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự