Ảnh đại diện của Webspromotion2
@Webspromotion2
Cờ của India Maharashtra, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

Webspromotion2

Trực tuyến Ngoại tuyến
We offer white hat SEO, Link Building, SMO, Text Link Ads, Keyword research, Website optimization, White hat SEO as per Latest Google guideline. I have Completed many projects in SEO. Please check what we will provide: On Page Activities: • Website Analysis • Keyword Analysis • Meta Tags (keywords, title, desc) Optimization • Header (H1, H2, H3..) Tags Optimization • Google Analytics Setup • webmaster tool Creation • Robots • Site Map Creation • Image Optimization (ALT Tag) Off Page Activities: • Competitor Linking • Article Submissions • Business Classified Submissions • Social Bookmarking • Blog Creation and Posting • PDF Submissions • Video Submissions • Review Posting • local listing • press release writing/Submission Text Link Ads:- Paid linking DA/PA 40+ Why Hire Me: - 100% white hat SEO techniques - Weekly SEO update report. - Affordable monthly cost according to keywords. - Easy to communication - I will work honestly and quickly.
$5 USD/giờ
143 đánh giá
6.7
  • 72%Các công việc hoàn thành
  • 91%Đúng ngân sách
  • 88%Đúng giờ
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

PG

2005 - 2008 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự