Ảnh đại diện của Whiteurst
@Whiteurst
Member since Ngày 08 tháng 03 năm 2010
0 Đề xuất

Whiteurst

Trực tuyến Ngoại tuyến
I work full-time as an applications trainer (Microsoft apps) and Microsoft SharePoint Analyst. I provide online training sessions and write the materials for use during that training, which I distribute as handouts that include tips, tricks and shortcuts. I have also worked as a book editor for more than 20 years. Under my d/b/a In The Word Editorial, I provide freelance services, such as ghostwriting, editing and proofreading. I have strong interpersonal skills, and am dependable and prompt.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
  • 17%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự