Ảnh đại diện của Woow8
@Woow8
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 04 năm 2013
0 Đề xuất

Woow8

Trực tuyến Ngoại tuyến
creativity & inspiration
$10 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

Graphic Pixel

Oct 2010 - Mar 2012 (1 year)

Hello, my name is humayoun kabir and I'm here to help you solve your IT tasks. I am a Professional Graphics Designer and have 3 years experience in Graphics Design field. I believe in quality and professionalism. I am skilled in Adobe Photoshop & Adobe Illustrator. I don't compromise with quality so that still I am learning for new technology and applying them for the best outcome. So if you have a dream to own a wonderful Graphic work just pick me and I am here to provide you the best and effective

Giáo dục

Diploma In Engineering

2010 - 2014 (4 years)

Bằng cấp

Graphic Design (2009)

National IT Sector

Hello, my name is humayoun kabir and I'm here to help you solve your IT tasks. I am a Professional Graphics Designer and have 3 years experience in Graphics Design field. I believe in quality and professionalism. I am skilled in Adobe Photoshop & Adobe Illustrator. I don't compromise with quality so that still I am learning for new technology and applying them for the best outcome. So if you have a dream to own a wonderful Graphic work just pick me and I am here to provide you the best and effective support. I am very keen to make a very long term working relationship.

Các xuất bản

Graphic Pixel

Hello, my name is humayoun kabir and I'm here to help you solve your IT tasks. I am a Professional Graphics Designer and have 3 years experience in Graphics Design field. I believe in quality and professionalism. I am skilled in Adobe Photoshop & Adobe Illustrator. I don't compromise with quality so that still I am learning for new technology and applying them for the best outcome. So if you have a dream to own a wonderful Graphic work just pick me and I am here to provide you the best and effective

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự