Profile image of Xeeshanah
@Xeeshanah
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 06 năm 2016
2 Đề xuất

Xeeshanah

Online Offline
Are you looking for an enthusiastic developer to do your projects, then you are in a right place. Keen to provide high quality services on time until client's satisfaction. With multiple communications channel like freelancer, E-Mail and even Skype to enable you to give feedback on every stage and refine your requirements any time. Contact right now and transform your visions into the quality results. will be pleased to serve and start relationship with new clients.
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 19
4.3
  • 86%Công việc đã Hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Computer Science(BS)

2010 - 2014 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự