Ảnh đại diện của Xeeshanah
@Xeeshanah
Member since Ngày 01 tháng 06 năm 2016
1 Đề xuất

Zeeshan Ahmed

Trực tuyến Ngoại tuyến
Are you looking for an enthusiastic developer to do your projects, then you are in a right place. Keen to provide high quality services on time until client's satisfaction. With multiple communications channel like freelancer, E-Mail and even Skype to enable you to give feedback on every stage and refine your requirements any time. Contact right now and transform your visions into the quality results. will be pleased to serve and start relationship with new clients.
$15 USD/giờ
18 đánh giá
4.2
  • 85%Các công việc hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Computer Science(BS)

2010 - 2014 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự