Hình đại diện của XpertCoolDev777
@XpertCoolDev777
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 04 năm 2017
7 Đề xuất

XpertCoolDev777

Trực tuyến Ngoại tuyến
✅ Experienced Stacks - LAMP-Stack: Linux/Apache/MySQL/PHP - MEAN-Stack: MongoDB, ExpressJS, AngularJS, Node.js - MERN-Stack: MongoDB, ExpressJS, ReactJS, Node.js - MEEN-Stack: MongoDB, ExpressJS, Ember.js, Node.js - Django Stack: Python/Django/Apache/MySQL ✅ Javascript Frameworks - Front-end: AngularJS, ReactJS, Ember.js, Vue.js - Back-end: Node.js, [login to view URL], [login to view URL] ✅ PHP: Laravel, Yii, CodeIgniter ✅ Python: Django, Flask, Webapp2 ✅ .NET Framework : C#.NET, VB.NET, ASP.NET ✅ Database - Relational Databases: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL - NoSQL Databases: Firebase, MongoDB, Amazon DynamoDB, CosmosDB ✅ Web Service Platforms - Microsoft Azure (Storage, VM, AppService, Function, SQL Database, CosmosDB) - Amazon Web Service (Amazon S3, EC2, DynamoDB, RDS, AWS Lambda) - Google Cloud Platform(Google Cloud Storage, Google Cloud Function, GQL) - Heroku
$40 USD/hr
18 nhận xét
6.0
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 91%Đúng ngân sách
 • 87%Đúng hạn
 • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  89%
 • US English Level 1
  87%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự