Hình đại diện của Yaroslav86
@Yaroslav86
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 08 năm 2015
3 Đề xuất

Yaroslav86

Trực tuyến Ngoại tuyến
Logo design, corporate identity, packaging, souvenirs, graphics, illustrations, design of sites, outdoor advertising, drawings. Experience as a graphic designer for 10 years. [login to view URL] I offer following services: Logo Designs Corporate Identity Package design Outdoor advertising Branding of cars Brochure Designs Stationary Designs Website Design Info-graphics Design Banner Advertisements /Promotions Business Card
$10 USD/hr
17 nhận xét
6.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Graphic Designer

Oct 2011 - Feb 2017 (5 years)

Skills and abilities • Graphic design: Corporate identity, outdoor advertising (coordination with the municipal authorities), design of commercial premises - halls, development constructs and drawings, design promotional equipment, car branding, packaging, POS materials, shop windows, boards, banner printing. • Knowledge of advertising materials. Their application in some advertising structure. (Manufacturing scheme, fastening)

Giáo dục

Expert

2004 - 2010 (6 years)

Bằng Cấp

PRIVATE LABEL 2016 (2016)

Trade Master Group

Reward: PRIVATE LABEL 2016. Rebranding TM "MARI e MONTI» packages.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự