Ảnh đại diện của Yaroslav86
@Yaroslav86
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 08 năm 2015
3 Đề xuất

Yaroslav86

Trực tuyến Ngoại tuyến
Logo design, corporate identity, packaging, souvenirs, graphics, illustrations, design of sites, outdoor advertising, drawings. Experience as a graphic designer for 10 years. I offer following services: Logo Designs Corporate Identity Package design Outdoor advertising Branding of cars Brochure Designs Stationary Designs Website Design Info-graphics Design Banner Advertisements /Promotions Business Card
$10 USD/giờ
9 đánh giá
5.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Graphic Designer

Oct 2011 - Feb 2017 (5 years)

Skills and abilities • Graphic design: Corporate identity, outdoor advertising (coordination with the municipal authorities), design of commercial premises - halls, development constructs and drawings, design promotional equipment, car branding, packaging, POS materials, shop windows, boards, banner printing. • Knowledge of advertising materials. Their application in some advertising structure. (Manufacturing scheme, fastening)

Giáo dục

Expert

2004 - 2010 (6 years)

Qualifications

PRIVATE LABEL 2016 (2016)

Trade Master Group

Reward: PRIVATE LABEL 2016. Rebranding TM "MARI e MONTI» packages.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự