Profile image of YonTech
@YonTech
Flag of India Nashik, India
Member since December, 2014
2 Đề xuất

YonTech Softwares

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have started working on freelancer from past few months. Mostly we are doing outsource project from companies. Also we are good to develop research based projects. We have developed many project in Android, WordPress, Java, CI, Woo commerce, Hibernate, Embedded Systems etc. We are a team of 4-5 candidates. All are well qualified and experience.
$20 USD/giờ
13 đánh giá
4.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 93%Đúng giờ
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

CEO

Jan 2014

At YonTech I am working as CEO .

Software Developer

Jul 2010 - Nov 2013 (3 years)

At GOF Solutions I have completed many project on Java, Android and Php. I have worked on various technologies and frameworks at GOF Solutions.

Giáo dục

MSc (Computer Science)

2008 - 2010 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự