Ảnh đại diện của ZahidAkash009
@ZahidAkash009
Member since Ngày 03 tháng 12 năm 2012
1 Đề xuất

ZahidAkash009

Trực tuyến Ngoại tuyến
Welcome To My Profile Hi, I am hardworking, Trusty and Honest Graphic Designer, I am working from December, 2012. Since that i have collected so many experience to be a good designer. Working in freelancer is my interest and to be a professional designer is my profession, You will be amazed by working with me, I will be always there for you. Thanks * Logo Designer * Graphic Designer * Microsoft (Excel, Word, Power Point) * Typing Speed 60 P/Words (English) * Typing (Urdu) (My Best Quotation) The days of like pass away like clouds, so do good while you are alive.
$20 USD/giờ
4 đánh giá
4.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự