Hình đại diện của ZhenExpert
@ZhenExpert
Cờ của China Dandong(???), China
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 09 năm 2017
14 Đề xuất

ZhenExpert

Trực tuyến Ngoại tuyến
Being a "Expert Developer" I can assure you 101% satisfaction to implement your own idea to real things. I have over 10 years career in software and hardware development. Our skills are like the followings: 1. Web App Development - PHP/Laravel/Wordpress - Javascript, MEAN/MERN stack - Python, Django - Ruby on Rails 2. Mobile App Development - Android Studio - Xcode, Swift - React Native, Xamarin, Ionic, PhoneGap 3. Blockchain & Cryptocurrency - Solidity, C++, Python, Javascript, Go - Ethereum, Bitcoin, Vegue, Dash, Pivx - PoW & PoS - Erc20, Erc 232, Erc 720, Erc 721 - IPFS - CEX/DEX - 3rd Party Apis such as GDX, Binance, Gemini, Changelly, etc 4. Electronics & Electrical Engineering, IoT Development. - Architecture, Electrical Engineering, Circuit & PCB Design, Micro-controller - Firmware & Middleware - Many kinds of IoT, Wearable, Healthcare Device. 5. ERP / CRM Development - Salesforce, Zoho, HubSpot 6. Machine Learning - Python, R, TensorFlow, IBM Watson - Neural Network
$50 USD/hr
81 nhận xét
7.4
 • 89%Công việc đã Hoàn thành
 • 85%Đúng ngân sách
 • 95%Đúng hạn
 • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web Development History

Aug 2003 - Mar 2009 (5 years)

In Dalian there is DLSP - Dalian Software Park. I worked for 7 years there as a web developer. I gained a wide range of web development techs there including javascript, [login to view URL], [login to view URL], php, wordpress, shopify, python, django, ruby, ruby on rails, mongodb, mysql, sqlite, etc. I built 70+ websites. You can see a part of them in my portfolio.

Giáo dục

Master's Degree

2009 - 2012 (3 years)

Bachelor's Degree

1998 - 2003 (5 years)

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  97%
 • Numeracy 1
  87%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự