Ảnh đại diện của aantonov
@aantonov
Cờ của United Kingdom Bournemouth, United Kingdom
Member since Ngày 26 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

aantonov

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hey! My name is Alex and I’m a freelance interactive media designer, living in Bournemouth, UK. I have over 3 years of experience in the area of Web Design & Development and my passion is to create eye-catching visual designs, which I turn into user-friendly web applications, considering the most recent web standards. I’m currently enjoying the Interactive Media Production course in Bournemouth University, and I’m on the lookout for freelance projects or part-time job offers. Take a look at the examples of my work at:
$12 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự