Ảnh đại diện của aarinj
@aarinj
Member since Ngày 20 tháng 09 năm 2004
0 Đề xuất

aarinj

Trực tuyến Ngoại tuyến
Have 6 years of experience in Software develpment using latest technoligies including Java/J2EE, XML, C/C++, HTML, JavaSctipt, Python and more. Have worked on various technologies from Mainframe to web development to client-server applications. Have solid understanding of performance tuning. Also worked on Speech and telephony applications using C/C++, VXML, Java, XML.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
0.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự