Hình đại diện của abasys
@abasys
Thành viên từ December, 2007
0 Đề xuất

abasys

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are Abasys Technologies – . We are a full service web development firm specializing in Web/Flash/Multimedia Design, Web Programming and Internet Marketing serving clients nationwide. Our development skills include: Web Design, Flash Animation, PHP/MySQL, Content Management System (CMS) customization, Web 2.0 development, Social Networking Development, AJAX, Javascript, Ecommerce (Verisign Payflow Pro and Integration), pure XHTML/CSS layouts and open source software such as Joomla, OS Commerce. For internet marketing, we provide Search Engine Optimization and Pay Per Click Management services. Please feel free to look at to see what we can offer you. Some of the websites developed by us are: and many more.....
1 đánh giá
1.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự