Ảnh đại diện của Abbat
@Abbat
Member since Ngày 16 tháng 11 năm 2005
0 Đề xuất

Abbat

Trực tuyến Ngoại tuyến
$10 USD/giờ
24 đánh giá
5.6
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của KEriksen Custom OSC project 220607 $850.00 USD

  “As always a perfect job!! Quick response and quick and perfect job!”

 • hình của KEriksen OSC Custom project 0904 $100.00 USD

  “Perfect job as always!”

 • hình của KEriksen OSC Custom project 2603 $120.00 USD

  “As always excellent job. Makes super cool codes - always quick!”

 • hình của KEriksen OSC Custom project 33 $480.00 USD

  “Perfect job as always! Shows again that he is the King of Custom OSC :-)”

 • hình của KEriksen OSC Custom stock project $330.00 USD

  “As always a perfect job - and at very fair price :-)”

 • hình của KEriksen OSC Custom project $495.00 USD

  “As always a perfect job - and at very fair price :-)”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự