Hình đại diện của abdulbasitmirza
@abdulbasitmirza
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 06 năm 2017
4 Đề xuất

abdulbasitmirza

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am currently pursuing Bachelors of Science in Electrical Engineering and possess a sound understanding of fundamental principles and trends in electrical engineering up till now. TECHNICAL SKILLS ->Programming Skills: C, C++,C#, Visual Basic, Visual , HTML, Java, ARM Assembly, Verilog, Python -> Software: , Microsoft Office, ORCAD PSpice, Proteus, MATLAB, Xilinx ISE,WinSpice, LTSpice, Visual Studio ->Functional Skills: Structural Programming, Object Oriented Programming, Embedded Systems
$4 USD/hr
16 nhận xét
3.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Teaching Assistant (TA)

Sep 2013

Currently, I am a Teaching Assistant at UET Lahore, Pakistan. I have professional experience of designing all the electrical related projects. I have made projects like: -> Self Balancing Robot using STM32F4 Series Microcontroller -> DC Motor Speed Control through PID Controller using STM32F4 Series Microcontroller -> IoT based real-time Monitoring and Control using ESP8266 and TI TM4C Microcontroller -> Audio Amplifier -> Single Cycle MIPS using Xilinx Spartan 3 FPGA

Giáo dục

B Sc. Electrical Engineering

2013 - 2017 (4 years)

Bằng Cấp

Internship at Pak Elektron Limited(PEL) Pakistan (2016)

Pak Elektron Limited

 Analyzed customer’s requirement (from Single Line Diagram) and drafted estimated bill.  Learned about marketing strategies.  Gained technical knowledge about working of switchgears and transformers (Power & Distribution) together with their applications

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự