Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
rawalpindi, pakistan
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 12:27 SA
Đã tham gia vào tháng 5 19, 2023
0 Khuyến nghị

Muhammad A.

@abdullah93123

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$15 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
rawalpindi, pakistan
$15 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Mechanical Engineer

I am a highly skilled and experienced mechanical engineer specializing in design, MATLAB, and simulation. With 3 years of hands-on experience in the field, I have a deep understanding of mechanical systems and a proven track record of delivering innovative and optimized solutions. My expertise lies in CAD modeling, where I proficiently utilize software such as SolidWorks and AutoCAD to create precise and detailed designs. I have a strong foundation in engineering principles, enabling me to analyze and solve complex engineering problems. In addition, my proficiency in MATLAB allows me to develop customized algorithms, conduct data analysis, and optimize system performance. I have successfully implemented MATLAB for various projects. I am also well-versed in simulation tools like ANSYS and ABAQUS, leveraging them to perform structural analysis, stress analysis, and dynamic simulations. Throughout my career, I have consistently demonstrated strong problem-solving abilities, attention to detail, and effective communication skills. I thrive in collaborative environments and excel at translating client requirements into practical and efficient design solutions. I am passionate about continuous learning and stay updated with the latest advancements in the mechanical engineering field. My commitment to delivering high-quality work, combined with my technical expertise, makes me a reliable and valuable asset for any project. If you are seeking a dedicated and skilled mechanical engineer who can bring innovative designs to life, optimize system performance, and provide reliable simulations, I am here to assist you.

Liên hệ Muhammad A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Học vấn

Mechanical Engineering

University of Engineering and Technology, Taxila, Pakistan 2019 - 2023
(4 năm)

Liên hệ Muhammad A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.