Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự ánProfile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$20 USD / giờ
Cờ của INDIA
muzaffar nagar, india
$20 USD / giờ
Hiện ở đây là 11:53 SA
Đã tham gia vào ngày tháng 8 11, 2021
1 Khuyến nghị

Abhishek J.

@abhishekjohri659

5,0 (3 nhận xét)
0,4
0,4
$20 USD / giờ
Cờ của INDIA
muzaffar nagar, india
$20 USD / giờ
33%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Chưa có
Tỉ Lệ Thuê Lại

Full stack development in ReactJs, NodeJS, MYSQL

I am a full stack developer with 7+ years of experience. As an expert, I have good knowledge and rich experience in website backend and frontend development. So far I have built over 50+ websites and 15+ mobile apps such as ERP, CRM, E-commerce, Marketing, Booking, Social, LMS and CMS. My experiences - Backend and Frontend development - Payment Integration (Paypal, Stripe, Worldpay, Afterpay) - Google Map & Social API integration - Firebase, AWS, Google Cloud integration - Third party api integration and data reporting from social account like facebook, instagram and linkedin. - Wordpress plugin building and customization. - Web hosting management. Programing languages: - ReactJs , HTML, CSS, Javascript/Jquery, TypeScript, PHP Framework: - React, Angular, WordPress, React Native Database and Storage: - MySql, MongoDB, Firebase, SQLite, Github, NodeJs Doing my best for customers satisfaction!
Freelancer Website Designers India

Liên hệ Abhishek J. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://salesdashcrm.com/
for more information please feel free to contact anytime.
CRM
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://salesdashcrm.com/
for more information please feel free to contact anytime.
CRM
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://salesdashcrm.com/
for more information please feel free to contact anytime.
CRM
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://salesdashcrm.com/
for more information please feel free to contact anytime.
CRM
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://salesdashcrm.com/
for more information please feel free to contact anytime.
CRM
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://salesdashcrm.com/
for more information please feel free to contact anytime.
CRM
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is the dashboard for the business and the individual user where they can purchase, bid hire and sell products from end to end. business can with other with business or with individual and they can even upload images also of the product to list that in product list or for chat purpose, 
User can subscribe to the plans as well and CRM and many more core functionalities.
Admin Dashboard/Panel
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://login.10times.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://login.10times.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://login.10times.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://login.10times.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://login.10times.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://login.10times.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://www.guesthouser.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://www.guesthouser.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://www.guesthouser.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://www.guesthouser.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://www.guesthouser.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
This is website that I developed based on React JS and NodeJS.
https://www.guesthouser.com/
for more information please feel free to contact anytime.
Website I developed on React JS and Node JS.
Blog written of  IPL 2021 on the matches of CSK.
To have a look visit https://betweenthepage.home.blog/
Blog on IPL
Blog written of  IPL 2021 on the matches of CSK.
To have a look visit https://betweenthepage.home.blog/
Blog on IPL
Blog written of  IPL 2021 on the matches of CSK.
To have a look visit https://betweenthepage.home.blog/
Blog on IPL
Blog written of  IPL 2021 on the matches of CSK.
To have a look visit https://betweenthepage.home.blog/
Blog on IPL
Blog written of  IPL 2021 on the matches of CSK.
To have a look visit https://betweenthepage.home.blog/
Blog on IPL
Blog written of  IPL 2021 on the matches of CSK.
To have a look visit https://betweenthepage.home.blog/
Blog on IPL
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited
Edited a magazine for fun all the images and the written content was taken from google but the editing is completely done by me using Adobe InDesign.
Magazine Edited

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 3 trong số 3 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 0,0
₹600,00 INR
The project is not completed according to the dispute
Node.js React.js OAuth
S
Cờ của Skypearl I. @skypearlinfotech
8 tháng trước
1,0
$300,00 USD
Worst developer ever just waste my time. He's a layer. He start project and after that continually start making excuses. Don't hire him, Be aware He's doing out sourcing, He's ruin my project now he'll ruin yours He shows you all readymade work as his work he do everything too much lying just for start the project and after that he blocks you. such a shameless cheap developer
Website Design Mobile App Development eCommerce App Developer Flutter
Avatar người dùng
Cờ của Fazeelah S. @faazsaam
9 tháng trước
5,0
$15,00 USD
Will hire again !! Completed work with many iterations as per my requirements. Always willing to go the extra mile to complete all tasks.
Website Design Graphic Design PSD to HTML HTML5 HTML
Avatar người dùng
Cờ của Krivahn D. @u2envy
1 năm trước

Kinh nghiệm

Lead Developer

Salesdash CRM
thg 3 2020 - Hiện tại
Salesdash CRM helps small businesses grow sales with a simple client management software. I made this product from scratch with the help of some other developers who worked under my supervision. Technologies used were ReactJs, NodeJs, MYSQL REST APIs in ExpressJS etc.

Technical Consultant

Coox Online Pvt. Ltd.
thg 12 2019 - Hiện tại
It is an online platform where you can book cooks for small events at your home. I made their website, React native mobile apps for vendor and customer and REST APIs in ExpressJS. There were other developers also involved in these projects and worked under my supervision.

Liên hệ Abhishek J. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Website Design 1 HTML5 1 PHP JavaScript Copywriting

Xem Các Freelancer Tương Tự

Website Designers in India
Website Designers
HTML5 Developers
PHP Developers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Website Design
HTML5
PHP
JavaScript
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2022 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.