Ảnh đại diện của AbixSoft
@AbixSoft
Member since Ngày 16 tháng 01 năm 2008
3 Đề xuất

AbixSoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
My name is Alex and I have 15+ years of experience as a software developer. I have skills in C++, C#, Delphi/Pascal and other programming languages. I have a lot of experience programming for different platforms, including Windows, Mac OS X and Linux.
$30 USD/giờ
92 đánh giá
6.1
  • 98%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 45%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự