Hình đại diện của abrahambrons
@abrahambrons
Cờ của Venezuela Guasimos, Venezuela
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 05 năm 2015
1 Đề xuất

abrahambrons

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a person with goals in the process, but with enough time to carry out projects of the highest quality. My main skills are good writing, logic, the rapid analysis, conceptual development and originality. Working from 3D modeling and rendering, my special home for this is Blender. I am also from c ++ programmer to c #, design from html to php./ Soy una persona con metas en proceso, pero con suficiente tiempo para realizar proyectos de la mejor calidad. Mis habilidades principales son la buena redaccion, la logica, el analisis rapido, desarrollo conceptual y originalidad. Trabajo desde modelado y renderizado 3D, mi casa especial para ello es Blender. Tambien soy programador desde c++ hasta c#, diseño desde html hasta php.
$45 USD/Giờ
các đánh giá về 29
4.7
  • 97%Công việc đã Hoàn thành
  • 89%Đúng ngân sách
  • 89%Đúng hạn
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự