Ảnh đại diện của abssd
@abssd
Member since Ngày 21 tháng 11 năm 2004
0 Đề xuất

abssd

Trực tuyến Ngoại tuyến
Founded in 1990, Automated Business Solutions is a one man software development company. I have over 25 years experience designing and developing desktop and web based applications for business. Samples of my work are available online at My expertise includes, but is not limited to: ASP.NET / C# / VB.Net / C++ LINQ / Silverlight / WPF / WCF HTML / CSS / JavaScript / / jQuery MS SQL Server Entity Framework My Resume is available online at
$50 USD/giờ
1 đánh giá
4.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự