Profile image of abssd
@abssd
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 11 năm 2004
0 Đề xuất

abssd

Online Offline
Founded in 1990, Automated Business Solutions is a one man software development company. I have over 25 years experience designing and developing desktop and web based applications for business. Samples of my work are available online at My expertise includes, but is not limited to: ASP.NET / C# / VB.Net / C++ LINQ / Silverlight / WPF / WCF HTML / CSS / JavaScript / / jQuery MS SQL Server Entity Framework My Resume is available online at
$50 USD/Giờ
1 Nhận xét
4.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự