Ảnh đại diện của ABTO
@ABTO
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

ABTO

Trực tuyến Ngoại tuyến
Cross-platform sound synthesis tool (Java, Vista, WinXP, Mac OS, Linux); Real time systems: User interactive environment “SmartFloor” (Linux, microcontrollers, C++, UDP/TCP protocols, GCC, MatLab). Custom hardware manipulation solutions via different ports Air craft testing equipment (C#) Horizontal drilling and guiding equipment (C#) Software Security & Licensing (HASP USB keys, C#, WebServices) Applications for cellular phones (J2ME, Symbian, Eclipse, GPRS) Web applications and services Mail management interface (to manage subscription groups)( C#, MSSQL) Mail management server for Unix and web interface for it (C++, PHP, MySQL ) Poker game for cellular phones via GPRS (J2ME, Eclipse, C#, MSSQL) Mathematical modeling: Modeling and simulation of toner particles behavior in complex electromagnetic fields (VC++, MFC, MatLab, FemLab); Thermoelastic deformations of a thin plate (Mathematical Physics, MatLab) Modeling of halftoning processes jointly with digital data hiding for printed images (C++); Image processing, denoising, restoration, wavelet based compression and digital watermarking (C++). Sound and video processing algorithms
$20 USD/giờ
0 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự