Hình đại diện của adamjohnsan
@adamjohnsan
Cờ của India Jaipur, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 04 năm 2008
0 Đề xuất

adamjohnsan

Trực tuyến Ngoại tuyến
1. OnPage Optimization Competitive Analysis with Advance SEO tools HTML code optimization Keywords Research and Selection Titles tags Generation Meta tags Optimization ALT tags Optimization Hyperlink Optimization Headings Optimization Sitemap Generation Content Optimization XML Sitemap creation and submission in Google Website redesign if required Proper linking structure W3C validation of homepage Right keyword density Making dynamic pages search engine friendly Setup the Blog Landing Page Creation [login to view URL] creation 2. Off Page Optimization Link Popularity Analysis Link Generation by One way and reciprocal linking Free Directory Submission Analysis and Reporting Maintenance Articles creation and submission Search Engine Submission Social Book marking Press Releases And many other services to get permanent search engine ranking and traffic.
$25 USD/hr
6 nhận xét
4.5
  • 54%Công việc đã Hoàn thành
  • 75%Đúng ngân sách
  • 75%Đúng hạn
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự