Ảnh đại diện của adevedo
@adevedo
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

adevedo

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming Languages • Java (J2SE 1.5, J2EE 1.4) • C#, .Net Framework 1.0 Web Technologies and Frameworks • Servlets, JSP, Struts Framework • PHP • HTML, JavaScript, CSS Other Technologies • EJB 2.1, JDBC, Jasper Reports • • SQL Development Tools and IDEs • Rational Architect, IBM Websphere 5.0 • Eclipse, Oracle JDeveloper • IReport Database Management Systems • MySQL, MSSQL 2000 Operating Systems • Windows Platforms, Linux Platforms
$15 USD/giờ
7 đánh giá
3.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự