Profile image of adim
@adim
Flag of Romania Bucharest, Romania
Member since October, 2005
0 Đề xuất

adim

Trực tuyến Ngoại tuyến
Professional software solutions.
$35 USD/giờ
21 đánh giá
4.8
 • 76%Các công việc hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Chief of Software Department

Sep 1999

- Office automation projects (Access, Excel, VBA); - Energy monitoring systems software; - Monitoring and control software; - Command and control applications with PLCs; - Data transmission software using TCP/IP; - Serial communication drivers for different devices; - VB6: 15 years experience; - C#, : 10 years experience; - : 5 years experience; - Excel, VBA, MSAccess & SQL: 15 years experience; - Network Programming: 2 years experience; - PLC & SCADA Programming: 15 years experien

Energetician engineer

Jun 1996 - Sep 1999 (3 years)

- Activity in the Energy Bureau (achieving energy balance, energy optimization) - Activity within the Thermoenergetic Department

Giáo dục

Electromechanical engineer

1991 - 1996 (5 years)

Chứng chỉ

PC Operator (1991)

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"

This certificates that the owner has skills in Windows, MS Office, Internet.

Các xuất bản

none

none

Chứng Nhận

 • VB6 1
  93%
 • US English Level 1
  90%
 • C# 1
  85%
 • VB .Net Level 1
  80%
 • Visual Basic
  78%
 • UK English 1
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự