Ảnh đại diện của adim
@adim
Cờ của Romania Bucharest, Romania
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 10 năm 2005
0 Đề xuất

adim

Trực tuyến Ngoại tuyến
Professional software solutions.
$35 USD/giờ
21 đánh giá
4.8
 • 76%Các công việc hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Chief of Software Department

Sep 1999

- Office automation projects (Access, Excel, VBA); - Energy monitoring systems software; - Monitoring and control software; - Command and control applications with PLCs; - Data transmission software using TCP/IP; - Serial communication drivers for different devices; - VB6: 15 years experience; - C#, : 10 years experience; - : 5 years experience; - Excel, VBA, MSAccess & SQL: 15 years experience; - Network Programming: 2 years experience; - PLC & SCADA Programming: 15 years experien

Energetician engineer

Jun 1996 - Sep 1999 (3 years)

- Activity in the Energy Bureau (achieving energy balance, energy optimization) - Activity within the Thermoenergetic Department

Giáo dục

Electromechanical engineer

1991 - 1996 (5 years)

Qualifications

PC Operator (1991)

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"

This certificates that the owner has skills in Windows, MS Office, Internet.

Các xuất bản

none

none

Chứng Nhận

 • VB6 1
  93%
 • US English Level 1
  90%
 • C# 1
  85%
 • VB .Net Level 1
  80%
 • Visual Basic
  78%
 • UK English 1
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự