Ảnh đại diện của adimoldovan
@adimoldovan
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

adimoldovan

Trực tuyến Ngoại tuyến
6+ years experience in Software Development and Software Architecture Design. Specialities: - java: SWT/jFace; - database: MySQL, MSSQL, SQLite; - multimedia: JAI, ffmpeg; - miscellaneous: Eclipse IDE, maven, ant;
$22 USD/giờ
1 đánh giá
4.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của valentijn Java user interface $450.00 USD

  “This freelancer was great in developing the java UI for our application. He has great design skills and did communicate very well. Although he had no reviews yet, it is definitely a good guy to work with. We will give him more work if he accepts.”

Kinh nghiệm

Lead Developer

Dec 2012

Build and maintain: - java applet (IMAP operations); - Server PHP API; - JS/jQuery; - java sever for push notification;

Java Developer

Aug 2010 - Feb 2013 (2 years)

Maintain and develop new: - payment gateways; - topup interfaces; - database reporting; - reconciliation transactions system; - postilion SDK.

Java Developer

Apr 2007 - Aug 2010 (3 years)

Maintenance and application development within the various modules: management components, management automotive service and accounting.

Giáo dục

Computer Science Engineer

2002 - 2007 (5 years)

Qualifications

Certificate of Competence (2011)

S1

Payments Basic Training: Module 1-4

Certificate of Attendance (2011)

Orthus

Secure Software Development Lifecycle Training

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự