Ảnh đại diện của adityacybertech
@adityacybertech
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 07 năm 2017
0 Đề xuất

adityacybertech

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over the last 7 years, I have developed a wide range of websites using .NET, SQL Server, HTML and C# including sites for startup companies and small businesses. My core competency lies in complete end-end management of a new website development project, and I am seeking opportunities to build websites from the ground up for you or your business. The main directions of development: Web Development: - ASP.NET (MVC, Web Forms, Telerik Controls, Metro UI); - AJAX, JavaScript, JQuery, ExJS, Angular JS, Angular 2; - Silverlight (MVVM, MVP, Prism), Telerik Controls, Infusion Controls; - Data Entity Framework, SQL2Linq; Windows desktop Development: - WPF (Data Binding, Themes, etc); - Win Forms; - Data Entity Framework, SQL2Linq; Service Development: - Win Service (WCF, Socket) ; - Web Service (WCF (SOAP, REST,Web API)); SEO technologies: - Data Scraping; - SEO Tools; - Information Retrieval; Thank You
$10 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự