Ảnh đại diện của afinney
@afinney
Cờ của United States Round Rock, United States
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 02 năm 2008
0 Đề xuất

afinney

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have had a passion for writing for as long as I can remember and have wanted to make a career out of it for a long time. I was the editor of my high schools first magazine, I have taken creative writing, general psychology, as well as some other basic writing courses.
$2 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự