Ảnh đại diện của afterimagewebs
@afterimagewebs
Member since Ngày 08 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

afterimagewebs

Trực tuyến Ngoại tuyến
SKILLS Have proficient knowledge on programming and installing: - HTML - Php - MySQL - CSS - RSS - Adobe Photoshop CS4 - Flash CS4 - Actionscript - C Language - Visual Basic - Javascript - Swishmax - Ms Office - Etc. - Can create and design Wordpress themes - Has advanced knowledge in Wordpress Codex - Can assemble and troubleshoot PC hardware and software - Can set-up and troubleshoot simple local area network - Can conduct seminars regarding electronics engineering and web developing - Can set up websites and other online applications such as forums, chat box, database, etc. - Digital photographer - Graphic artist - Flash CS4 online and offline animator
$20 USD/giờ
2 đánh giá
3.9
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự