Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$5 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
$5 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 7:35 SA
Đã tham gia vào tháng 10 23, 2017
0 Khuyến nghị

Aiman S.

@aimansaeed333

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$5 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
$5 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Web Scraping & Automation Expert

Hello, I'm Aiman Saeed, a dedicated Python programmer with a solid year of experience specializing in web scraping and automation. My passion for leveraging technology to extract and process data has driven me to become proficient in a wide range of web scraping tools and techniques. Here's what I bring to the table: Web Scraping Mastery: I excel in extracting structured data from websites using versatile tools such as Scrapy, Selenium, BeautifulSoup, and Playwright. Whether it's static or dynamic content, I have the expertise to scrape it efficiently. API Integration: I have a strong command of working with APIs, allowing me to retrieve, process, and integrate data seamlessly into your projects. I can help you connect with various data sources and make the most of their offerings. Automation Wizard: I'm skilled at automating repetitive tasks, streamlining workflows, and creating custom solutions tailored to your specific needs. This helps improve efficiency and productivity across various domains. Problem-Solving Mindset: I enjoy tackling complex challenges and finding innovative solutions. My attention to detail ensures the accuracy and reliability of the results I deliver. Client Satisfaction: I prioritize client satisfaction by providing timely, reliable, and high-quality work. Your project's success is my top priority. Whether you need: - Data extraction from websites - Dynamic content scraping - API integration and data retrieval - Workflow automation I've got you covered. Let's work together to turn your data-related ideas into reality.

Liên hệ Aiman S. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Học vấn

MSc Microbiology

Karachi University, Pakistan 2018 - 2022
(4 năm)

Intermediate with Science

Pakistan 2015 - 2017
(2 năm)

Matriculation

Pakistan 2013 - 2015
(2 năm)

Liên hệ Aiman S. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.