Profile image of ajeetraina
@ajeetraina
Flag of India Kolkata, India
Member since January, 2007
0 Đề xuất

Ajeet S

Trực tuyến Ngoại tuyến
Docker, Docker Swarm, Docker UCP, LinuxKit, Moby, PHP Wordpress, SEO Expert VMware Virtualization Product: vSphere 4.1, vSphere 5.0, Stateless-ESX, PowerCLI, VMware Virtualization Clustering Software:vMotion, DRS,Fault Tolerance, Resource Management, Storage vMotion Apple: Mac OS X 10.6 Snow Leopard Open Source Technology, Distributions:OpenSUSE, RHEL, Fedora, CentOS, SLES/D, Ubuntu, Android, XandrOS, OpenSolaris, Solaris, Mandriva, Debian, FreeBSD etc. Version Control : GIT, Subversion Web Server: Apache, JBOSS, Tomcat File Server: NFS, NIS, LDAP, 389-DS, Samba Internet Technology HTML, PHP 5.0 Tools Nagios, Cacti, System tools, Red Hat Clustering System Database MySQL Manual Testing, Wiki Documentation, Bugzilla, Helpzilla, Tracking Linux kernel distributions and OS Releases, Tracking VMware drivers releases, Autoinstall Testing and Bug Reporting vSphere 4.1 Certified , vSphere 5.0, QA Testing, IT Consultant,Linux, Machine Learning, Deep Learning, Python, Lambda
$55 USD/giờ
4 đánh giá
2.7
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự