Hình đại diện của ajeetraina
@ajeetraina
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 01 năm 2007
0 Đề xuất

ajeetraina

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are team of highly self motivated Data scientists and Devops experts who specialise in the underlying technologies ML/AI - Scikit Learn, Tensorflow,Pandas,H2O Visualization - Seaborn,Matplotlib,Tableau Container Technology - Docker, RKT, CRIO, Racher CMS - Ansible, Chef, Puppet Orchestration Engine - Docker Swarm , Swarm Mode, Kubernetes Cloud - AWS, Google Cloud, Azure IoT - Raspberry Pi, Banana Pi, Zero Pi CI-CD - Jenkins, Cloudbees OS - Fedora, RHEL, Ubuntu, CentOS, Debian Programming - Python, Go, Perl , Shell Scripting, VMware PowerCLI Virtualization - VMware WorkStation, VirtualBox, ESXi
$55 USD/Giờ
các đánh giá về 7
3.3
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 85%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelancer Consltant

Jun 2016

Worked in Dockerworx as Freelancer Consultant. Assisted around 30+ clients with diversified projects related to Docker containers, Rancher, Docker Swarm Mode running on Raspberry Pi, Deploying Jenkins on Swarm Mode cluster etc.

Giáo dục

B.E IT

2002 - 2006 (4 years)

Bằng Cấp

VMware Certified Professional 4.1 (2011)

VMware Inc

Các xuất bản

Ready-Node Solution of Prometheus Stack for IoT Devices

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự