Ảnh đại diện của ajimedia
@ajimedia
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 12 năm 2007
0 Đề xuất

ajimedia

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 3 years of experience in logo designing, Web design and HTML coding. I have read you requirements and submitted a bid for your project. This project could be completed within time. Please see the sampls of my logo, i attached here. sample websites... professional work guaranteed.. i have created more then 100 logos.. plz check my profile too.... Thank You, Ajithgani
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự