Ảnh đại diện của ajithgani
@ajithgani
Cờ của India Ajman, India
Member since Ngày 22 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

24/7 Online

Trực tuyến Ngoại tuyến
“Excellent talent! Worked very well, clear, effective and saved me time and money! Can't wait to complete other projects!! Great Job.” - email8750 “One of the best freelancer, very fast and quality work.” - orkhanvips Check my review for more details
$15 USD/giờ
158 đánh giá
5.7
  • 99%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

UI Developer

May 2012

Currently working in a Healthcare Systems

Giáo dục

B.Tech

2002 - 2006 (4 years)

Chứng chỉ

Graphics Designing (2002)

CIICP Canada India Institute Co operative society

90% of Mark in Graphics Designing (Photoshop, Coral Draw, Illustrator, Dreamweaver, Flash)

Các xuất bản

Variant Website

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự