Ảnh đại diện của AKartashov
@AKartashov
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

AKartashov

Trực tuyến Ngoại tuyến
I work as a system administrator from 2008. system administration: setup system configuration server puppet write modules for puppet ( postfix + clamav + spamasassin, squid + kerberos + AD groups, ntpd, named, apache, mysql server, zabbix and etc...) backup - bacula system setup security for Linux servers ( CentOS, Red Hat, SLES ) find solution for business and integrate it in current infrustructure (for example redmine, owncloud, gitlab) Hosting: set up development environment for programmers set up loal gitlab server move most projects from LAMP to nginx - php-fpm - mariadb setup docker for some projects Network skills: - manage distruted network, set up network services and develop my network. - set up cisco, Linux and FreeBSD routers, mail servers, proxy, web servers, traffic monitoring system (netflow) - make secure communication between offices with ipsec vpn, cisco dmvpn, cisc0-linux vpn; - set up firewalls; - radius authorization for wifi users.
$25 USD/giờ
3 đánh giá
3.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Bachelor

2003 - 2008 (5 years)

Qualifications

Red Hat Certified Engeneer (2014)

Red Hat

Red Hat Linux Certification for RHEL version 6

Red Hat Certified System Administrator (2017)

Red Hat

first certification from Red Hat for version RHEL 7 I renew my certification for new version.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự