Hình đại diện của AkashKolkata
@AkashKolkata
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ 1 tháng 1, 2005
0 Đề xuất

AkashKolkata

Trực tuyến Ngoại tuyến
If you need your WEB/INTERNET software projects to be done JAVA/J2EE specialist? Please read on........ Profile - I am Freelancer JAVA/J2EE specialist, Specialized in developing Web/Internet JAVA based projects. I have Over 5 years of experience in Java/J2EE technology. Having Masters in Computer Applications. Sun certified Java professional. Presently working as a Technical Leader in UK based software company (Banking and Finance) in INDIA. Prefer to work as freelancer software development. Please find my contact details for your WEB/INTERNET projects requirements. Specialization - 1) Object oriented Analysis and design using UML,RUP 2) Highly skilled in J2EE/Java, JSP,EJB, Servlets, Struts, JDBC, MQSeries,XML,HTML 3) Web server - Tomcat, Application server- Weblogic 4) J2EE design patterns. 5) Rational Rose and database design. 6) Oracle & Sybase. 7) Sun certified JAVA professional. Contact Details - Mobile - +919886339075 CUSTOMER SATISFACTION IS MY SATISFACTION.
$15 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự