Hình đại diện của akbusinessesltd
@akbusinessesltd
Làm thành viên từ 2 tháng 1, 2017
3 Đề xuất

akbusinessesltd

Trực tuyến Ngoại tuyến
Get your work done here. My area of expertise includes the following: 1. Programming skills: iOS (Objective-C, Swift) and Android, WordPress, Laravel, PHP, AngularJS 2. Framework : Xcode , AutoLayout (Constraint), Auto Resizing, Cocoa Touch. 3. Social SDK Skills: Facebook, Google and Google +, Twitter, Instagram. 4. Payment SDK Skills: Paypal & BrainTree, Stripe Payment, PayU Money.
5. Analytics SDKs Skills: Fabric, Branch, Google Ad Mobs, Google Map. 6. Server Database - My SQL, CoreData. 7. In app purchase- Consumable, Non-consumable, Auto-Renewable. 8. Chatting SDK Skills: Firebase - Real Database, PTPusher Real time chat. 9. UI Skills :- Animations and Universal Design.
$25 USD/hr
13 nhận xét
3.9
  • 86%Công việc đã Hoàn thành
  • 78%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự