Hình đại diện của akleshsingh86
@akleshsingh86
Cờ của India Surat, India
Làm thành viên từ 17 tháng 1, 2014
0 Đề xuất

akleshsingh86

Trực tuyến Ngoại tuyến
I need Core PHP, CodeIgniter, Javascript, Web Hosting, Normalized Database Design work .
$5 USD/hr
5 nhận xét
2.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

IT - -Project Manager

Mar 2018 - Aug 2018 (5 months)

Worked as Project Manager , Project Analysis, Project Management of WEB & Mobile, WBS, SRS, FRD, Normalized Database Design, Time Estimation, Project Planning, Project Execution, Project Documentation, Team Management, Client communication etc. Technologies : Core JAVA, Spring, PHP, Android.

IT - Project Manager

Jul 2017 - Feb 2018 (7 months)

Project Analysis, Project Management of WEB & Mobile, WBS, SRS, FRD, Normalized Database Design, Time Estimation, Project Planning, Project Execution, Project Documentation, Team Management, Client communication etc. Technologies : Core PHP, Laravel, Android.

IT - Project Manager

Sep 2016 - May 2017 (8 months)

Project Analysis, Project Management of WEB & Mobile, WBS, SRS, FRD, Normalized Database Design, Time Estimation, Project Planning, Project Execution, Project Documentation, Team Management, Client communication etc. Technologies : Core PHP, Laravel, Android, Core JAVA, Spring

Asst. IT - Project Manager

Nov 2015 - Jul 2016 (8 months)

Worked as Project Manager , System Analysis , Client Communication , handling Government project, Project Analysis , Database Design . Technologies: Magento , Cake PHP , CodeIgniter , Wordpress , Core PHP , Zend Framework 2 , Core Java, Spring.

Team Leader

Nov 2013 - Oct 2015 (1 year)

Worked with Core JAVA, Spring, Core PHP, Magento , Cake PHP , CodeIgniter , Zend Framework 2 , Project Analysis , Database Design , Project handling , Team Hadling

Sr. Software Engineer

Nov 2012 - Nov 2013 (1 year)

Worked with Core JAVA, Spring, Magento , Cake PHP , CodeIgniter , Core PHP , Zend Framework 2.

Software Engineer

Aug 2011 - Nov 2012 (1 year)

worked with Core JAVA, Struts, Core PHP , Magento.

Giáo dục

B.sc (Physics)

2004 - 2007 (3 years)

MCA

2008 - 2012 (4 years)

PGDCA

2009 - 2011 (2 years)

PGDCA

2009 - 2011 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự