Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự ánProfile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$5 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
3m3q+f69, andharijhar, bangladesh
$5 USD / giờ
Hiện ở đây là 1:33 SA
Đã tham gia vào ngày tháng 9 26, 2022
0 Khuyến nghị

Akramul H.

@akramulbhaque200

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
$5 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
3m3q+f69, andharijhar, bangladesh
$5 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

hello sir,welcome

Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a Graphics Designer. And I enjoy doing this nonstop! I have a variety of skills, including these: [login to view URL] Card design 2.T shirt Design 3.Flayer design 4.Tamplate design [login to view URL] mainuplation 6.Color correction 7.Background remove 8.I D Card 9.Photoshope Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again. Read some reviews if you have some free time. I'm grateful. Md.Akramul Haque
Freelancer Graphic Designers Bangladesh

Liên hệ Akramul H. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hello , I am skilled Graphice Designer and also know the workings of adobe Illustrator amd Photoshope very well.I have lot of experience in ,T shirt Design,logo Design,Flayer Design,Business card Design,Book cover design,calendar Design,Background remove,color correction,Photo mainuplation etc.
You can Check my skills,hopefully you will not be cheated if you give me work.you will get workas you like in short ,I will work as your office worker. You will get as much wor as you want.In short I will give my best service based on all your facilities, until you understand your desierd work.
Please message me so we can discuss and proceed accordingly.
Thank you
Creative T shirt,Book cover and Logo Design
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.
Hi, Thank you for coming by! I have a lot of experience working as a web developer. And I enjoy doing this nonstop! 
Just offer me the opportunity to collaborate with you. I promise that if you work with me once, you'll work with me again and again.
 Read some reviews if you have some free time.
 I'm grateful.
 Md.Akramul Haque
Here Is ,Background Remove,T shirt,Flayer,Business card etc.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Học vấn

Diploma In Engineering

Rangpur University of Science and Technology, Bangladesh 2018 - 2022
(4 năm)

Liên hệ Akramul H. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Graphic Design Logo Design Photoshop Illustrator Word

Xem Các Freelancer Tương Tự

Graphic Designers in Bangladesh
Graphic Designers
Logo Designers
Photoshop Designers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Graphic Design
Logo Design
Photoshop
Illustrator
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.