Ảnh đại diện của akrontechnohub
@akrontechnohub
Cờ của India Ahmedabad, India
Member since Ngày 22 tháng 12 năm 2016
1 Đề xuất

Akron Technohub Pvt.Ltd.

Trực tuyến Ngoại tuyến
WordPress Skill: Theme Development from Scratch, Theme Customization, PSD - JPEG - PNG - HTML to WordPress, Plugin Development & Customization, Widget Development, Custom WordPress Development, WordPress Design (HTML) PHP Skill: Programming language: Core PHP with object oriented programming language (OOP) , CRM Development, Core MVC, CakePHP, Smarty PHP, CI Script : JqueryUI, Ajax, JavaScript,CSS, CSS3, Boostrap, Twitter Bootstrap, HTML, HTML5, Angular JS, Web Service (API Development), API Integration, Database: MySQL, SQL iOS Skill: Xcode, Swift syntax, Git and GitHub, Core Data Android Skill: Android SDK, UNDERSTANDING OF XML & JSON, APIS, Database
$10 USD/giờ
25 đánh giá
4.6
  • 89%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 93%Đúng giờ
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự