Ảnh đại diện của alang
@alang
Cờ của Taiwan Hsin-chu, Taiwan
Member since Ngày 09 tháng 04 năm 2009
0 Đề xuất

alang

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have years of experiences in Linux and Asterisk. Linux System Administration) Configuration of Linux servers including RedHat, CentOS, Ubuntu, SuSE distribution, monitoring tools(rrdtool, mrtg, nagios, snmp, cacti, munin), VPNs(OpenVPN, n2n VPN, PPTP), mail(sendmail,imap, pop3), DNS(bind), web server(apache+php), firewall(iptables,fail2ban), etc. Database) Database(MySQL, Oracle, IBM/DB2) install, configuration and management, built MySQL HA cluster. Virtualization) Virtualization platform(Citrix Xen Server, Vmware vSphere/ESX) install, configuration, physical to virtual(P2V). Amazon EC2/S3 configuration. Web Application) Web application for LAMP(phpbb,drupal,joomla,wordpress,etc..) install, migration between two different hosting provider. Asterisk) - FreePBX/Elastix/IncrediblePBX - A2Billing
$30 USD/giờ
11 đánh giá
4.1
  • 82%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 27%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Asterisk Developer

Jan 2009

I'm experienced in developing with php-agi, dialplans and AEL scripts.

IT

Jan 2001

Giáo dục

Information Management

1988 - 1993 (5 years)

Chứng chỉ

LPI (2003)

Linux Professional Institute

Các xuất bản

N/A

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự