Hình đại diện của alang
@alang
Cờ của Taiwan Hsin-chu, Taiwan
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 04 năm 2009
0 Đề xuất

alang

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have years of experiences in Linux and Asterisk. Linux System Administration) Configuration of Linux servers including RedHat, CentOS, Ubuntu, SuSE distribution, monitoring tools(rrdtool, mrtg, nagios, snmp, cacti, munin), VPNs(OpenVPN, n2n VPN, PPTP), mail(sendmail,imap, pop3), DNS(bind), web server(apache+php), firewall(iptables,fail2ban), etc. Database) Database(MySQL, Oracle, IBM/DB2) install, configuration and management, built MySQL HA cluster. Virtualization) Virtualization platform(Citrix Xen Server, Vmware vSphere/ESX) install, configuration, physical to virtual(P2V). Amazon EC2/S3 configuration. Web Application) Web application for LAMP(phpbb,drupal,joomla,wordpress,etc..) install, migration between two different hosting provider. Asterisk) - FreePBX/Elastix/IncrediblePBX - A2Billing
$30 USD/hr
11 nhận xét
4.1
  • 82%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 27%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Asterisk Developer

Jan 2009

I'm experienced in developing with php-agi, dialplans and AEL scripts.

IT

Jan 2001

Giáo dục

Information Management

1988 - 1993 (5 years)

Bằng Cấp

LPI (2003)

Linux Professional Institute

Các xuất bản

N/A

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự