Hình đại diện của alekh2
@alekh2
Cờ của India Noida, India
Làm thành viên từ 23 tháng 9, 2019
0 Đề xuất

alekh2

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hey! Do you want to have a great website built in compliance with the latest standards? Something special, which will make you a new Sergey Brin or Mark Zuckerberg? Everybody wants :) But I'm pretty sure it's hard to find a right developer for that in this crowd. You may have a lot of applicants for your job posting, and everybody will tell you that he is the best one here. I'm not an exception. However, I can prove my words just by showing you websites/applications I built.I represent a team of seasoned Full Stack software engineers specializing in Php, MEAN, MERN, Ruby on Rails & Python. Skill-set: - Languages: JavaScript, PHP, Firebase, Swift 3, Objective-C, Java, Apache Cordova - Front end frameworks: Meteor, React.js, Redux, Angular 2~7, Vue.js, jQuery, Node.js, [login to view URL], Laravel, Symfony, Codeigniter, Yii - CMS solutions: WordPress, eCommerce CMS: Magento, WooCommerce.
$10 USD/hr
2 nhận xét
1.4
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

M.C.A

2019 - 2019 (1 month)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự